HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024 | महाराष्ट्र HSC 12 बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक 2024

Spread the love


HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024
HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024

HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024 | महाराष्ट्र HSC 12 बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक 2024

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) 2023-24 या शैक्षणिक वर्षासाठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (HSC) किंवा इयत्ता 12वी बोर्ड परीक्षांचे तात्पुरते वेळापत्रक जाहीर केले आहे. परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 23 मार्च 2024 या कालावधीत ऑफलाइन पद्धतीने होणार आहेत. बोर्डाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट mahahsscboard.in वर सामान्य आणि व्यावसायिक दोन्ही अभ्यासक्रमांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. खालील लिंक्सवरून विद्यार्थी वेळापत्रकाची PDF फाईल देखील डाउनलोड करू शकतात.


HSC 12th Exam Genral Time Table 2024 | HSC 12 वी सामान्य परीक्षेचे वेळापत्रक 2024

HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024: सर्वसाधारण वेळापत्रकात विज्ञान, वाणिज्य आणि कला शाखेच्या परीक्षेच्या तारखा समाविष्ट आहेत. सकाळी (सकाळी 11 ते दुपारी 2) आणि दुपारी (दुपारी 3 ते 6) अशा दोन सत्रांमध्ये परीक्षा घेण्यात येईल. विज्ञान शाखेची पहिली परीक्षा 21 फेब्रुवारीला इंग्रजीची असेल, तर शेवटची परीक्षा 23 मार्चला जीवशास्त्राची असेल. वाणिज्य शाखेची पहिली परीक्षा 21 फेब्रुवारीला इंग्रजी असेल, तर शेवटची परीक्षा 22 मार्चला अर्थशास्त्राची असेल. कला शाखेची पहिली परीक्षा 21 फेब्रुवारीला इंग्रजीची, तर शेवटची परीक्षा 23 मार्चला मानसशास्त्राची असेल.

सामान्य वेळापत्रकात हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इत्यादी सर्व प्रवाहांसाठी सामान्य असलेल्या विषयांच्या परीक्षेच्या तारखा देखील समाविष्ट आहेत. वेळापत्रकात ज्या विषयांची ऑफर दिली जाते त्यांच्या परीक्षेच्या तारखा देखील नमूद केल्या आहेत. नॅशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) द्वारे विहित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार बोर्ड, जसे की माहिती तंत्रज्ञान, किरकोळ व्यापार, कृषी इ.


HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024: सामान्य वेळापत्रक [येथून] डाउनलोड केले जाऊ शकते.

खालील सारणी HSC परीक्षा 2024 च्या सर्वसाधारण वेळापत्रकाचा सारांश दर्शवते:

विभागपहिली परीक्षाशेवटची परीक्षाएकूण परीक्षा
विज्ञानइंग्रजी (21 फेब्रुवारी)जीवशास्त्र (23 मार्च)१६
वाणिज्यइंग्रजी (21 फेब्रुवारी)अर्थशास्त्र (22 मार्च)१५
कलाइंग्रजी (21 फेब्रुवारी)मानसशास्त्र (23 मार्च)18
HSC (12th) Maharashtra Board Exam Genral TimeTable 2024

HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024: खालील तक्त्या प्रत्येक विभागासाठी सामान्य अभ्यासक्रमातील सर्व विषयांसह तपशीलवार वेळापत्रक दर्शवितात:

HSC Science Stream Exam Timetable 2024 | विज्ञान प्रवाहाचे वेळापत्रक

तारीखसकाळचे सत्र (सकाळी ११ ते दुपारी २)दुपारचे सत्र (दुपारी ३ ते ६)
21 फेब्रुवारीइंग्रजी
23 फेब्रुवारीहिंदीजर्मन, अर्धमागधी, पर्शियन, अवेस्ता-पहलवी
24 फेब्रुवारीमराठी, गुजराती, कन्नड, सिंधी, मल्याळम, तमिळ, तेलुगु, पंजाबी, बंगालीउर्दू, फ्रेंच, पाली
26 फेब्रुवारीभौतिकशास्त्र
28 फेब्रुवारीगणित आणि सांख्यिकी
2 मार्चरसायनशास्त्र
4 मार्चभूगोलजपानी
6 मार्चसंगणक विज्ञान
8 मार्चसंस्कृतरशियन, अरबी
10 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
12 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
14 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
16 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
मार्च १८माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
मार्च २०माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
23 मार्चजीवशास्त्र
HSC (12th) Maharashtra Board Science Exam TimeTable 2024

HSC Commerce Stream Exam Timetable 2024 | वाणिज्य विभागाचे वेळापत्रक 2024

तारीखसकाळचे सत्र (सकाळी ११ ते दुपारी २)दुपारचे सत्र (दुपारी ३ ते ६)
21 फेब्रुवारीइंग्रजी
23 फेब्रुवारीहिंदीजर्मन, अर्धमागधी, पर्शियन, अवेस्ता-पहलवी
24 फेब्रुवारीमराठी, गुजराती, कन्नड, सिंधी, मल्याळम, तमिळ, तेलुगु, पंजाबी, बंगालीउर्दू, फ्रेंच, पाली
26 फेब्रुवारीअकाउंटन्सी
28 फेब्रुवारीगणित आणि सांख्यिकी
2 मार्चवाणिज्य आणि व्यवस्थापन संघटना
4 मार्चभूगोलजपानी
6 मार्चसचिवीय सराव
8 मार्चसंस्कृतरशियन, अरबी
10 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
12 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
14 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
16 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
मार्च १८माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
मार्च २०माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
22 मार्चअर्थशास्त्र
HSC (12th) Maharashtra Board Commerce Exam TimeTable 2024

HSC Art Stream Exam Timetable 2024 | कला विभाग वेळापत्रक 2024

HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024

तारीखसकाळचे सत्र (सकाळी ११ ते दुपारी २)दुपारचे सत्र (दुपारी ३ ते ६)
21 फेब्रुवारीइंग्रजी
23 फेब्रुवारीहिंदीजर्मन, अर्धमागधी , पर्शियन, अवेस्ता-पहलवी
24 फेब्रुवारीमराठी, गुजराती, कन्नड, सिंधी, मल्याळम, तमिळ, तेलुगु, पंजाबी, बंगालीउर्दू, फ्रेंच, पाली
26 फेब्रुवारीइतिहास
28 फेब्रुवारीगणित आणि सांख्यिकी
2 मार्चराज्यशास्त्र
4 मार्चभूगोलजपानी
6 मार्चसमाजशास्त्र
8 मार्चसंस्कृतरशियन, अरबी
10 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
12 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
14 मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
१६ मार्चमाहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
मार्च १८माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
मार्च २०माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)माहिती तंत्रज्ञान (ऑनलाइन परीक्षा)
22 मार्चतत्वज्ञान
23 मार्चमानसशास्त्र
HSC (12th) Maharashtra Board Art Exam TimeTable 2024

HSC Vocational Stream Exam Timetable 2024 | व्यावसायिक विभाग वेळापत्रक 2024

HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024 : व्यावसायिक वेळापत्रकात किमान योग्यता व्यावसायिक अभ्यासक्रम (MCVC) द्वारे निर्धारित अभ्यासक्रमानुसार बोर्डाद्वारे ऑफर केलेल्या विषयांच्या परीक्षेच्या तारखांचा समावेश आहे. सकाळी (सकाळी 11 ते दुपारी 1) आणि दुपारी (दुपारी 3 ते 5) अशा दोन सत्रांमध्ये परीक्षा घेण्यात येईल. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची पहिली परीक्षा 21 फेब्रुवारीला इंग्रजीची, तर शेवटची परीक्षा जनरल फाऊंडेशन कोर्सची 19 मार्च रोजी होईल.

व्यावसायिक वेळापत्रक [येथून] डाउनलोड केले जाऊ शकते.

खालील सारणी HSC परीक्षा 2024 साठी व्यावसायिक वेळापत्रकाचा सारांश दर्शवते:

गटपहिली परीक्षाशेवटची परीक्षाएकूण परीक्षा
इंग्रजी (फेब्रुवारी 21)जनरल फाउंडेशन कोर्स (मार्च १९)
बीइंग्रजी (फेब्रुवारी 21)जनरल फाउंडेशन कोर्स (मार्च १९)
सीइंग्रजी (फेब्रुवारी 21)जनरल फाउंडेशन कोर्स (मार्च १९)
डीइंग्रजी (फेब्रुवारी 21)जनरल फाउंडेशन कोर्स (मार्च १९)
HSC (12th) Maharashtra Board Vocational Exam TimeTable 2024

HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024 : खालील सारणी व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील सर्व विषयांसह प्रत्येक गटासाठी तपशीलवार वेळापत्रक दर्शवते:

तारीखसकाळचे सत्र (सकाळी ११ ते दुपारी १)दुपारचे सत्र (दुपारी ३ ते ५)
21 फेब्रुवारीइंग्रजी (सामान्य)
23 फेब्रुवारीहिंदी (सामान्य)
24 फेब्रुवारीमराठी (सामान्य)
26 फेब्रुवारीगट A: इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स
गट B: मेकॅनिकल मेंटेनन्स
गट C: स्कूटर आणि मोटरसायकल सर्व्हिसिंग
गट D: इलेक्ट्रॉनिक्स
28 फेब्रुवारीगट A: इलेक्ट्रिकल मशीन्स
गट B: यांत्रिक अभियांत्रिकी
गट C: ऑटो इलेक्ट्रिकल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स
गट D: डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स
2 मार्चगट अ: विद्युत उपकरणे आणि मोजमाप
गट ब: कार्यशाळा सराव
गट क: वाहनांची सेवा आणि दुरुस्ती
गट ड: इलेक्ट्रॉनिक्सचे मूलभूत
4 मार्चगट अ: विद्युत उपकरणांची स्थापना देखभाल आणि दुरुस्ती
गट ब: थर्मल अभियांत्रिकी
गट क: अॅक्सेसरीज आणि बॉडी बिल्डिंग
गट ड: कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स
6 मार्चगट अ: स्विचगियर आणि संरक्षण
गट ब: हायड्रोलिक्स आणि न्यूमॅटिक्स
गट क: अंदाज आणि खर्च
गट ड: औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स
मार्च १९सामान्य फाउंडेशन कोर्स (सामान्य)
HSC (12th) Maharashtra Board Vocational Exam TimeTable 2024

  • या संकेतस्थळा वर प्रस्तुत वेळापत्रक अंतिम नाही कृपया परीक्षा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळा वर जे वेळपत्रक हे अंतिम असेल

Important Instructions For HSC MAHARSHTRA Exam 2024 | महत्वाच्या सूचना

HSC (12th) Maharashtra Board Exam TimeTable 2024 : च्या बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाने काही महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • विद्यार्थ्यांनी आपापल्या शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात वेळापत्रकाची पडताळणी करावी आणि त्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.
  • विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान 30 मिनिटे आधी परीक्षा केंद्रावर पोहोचावे आणि त्यांचे प्रवेशपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.
  • विद्यार्थ्यांनी कोविड-19 मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे आणि परीक्षा केंद्रावर सामाजिक अंतर आणि स्वच्छता राखली पाहिजे.

Spread the love